Duurzaam inkoopbeleid

Bij Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fairtrade-, biogecertificeerde- en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid.

Beleid
Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fairtrade, recyclebaar, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. Met onze grootste leveranciers hebben we een duurzaamheidsverklaring ondertekend waarin we concrete afspraken hebben gemaakt betreffende de ontwikkeling van een duurzamer beleid en een duurzame samenwerking. Ook geven we voorkeur aan leveranciers die een duurzaamheidbeleid hebben en duurzame goederen leveren.

Doel
Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de prestaties van het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te compromitteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zal Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, als integraal onderdeel van het inkoopproces, vragen de leveranciers aan te geven wanneer er een alternatief product op de markt is welke fairtrade of eco-gecertificeerd is.

De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

Inkooprichtlijnen

 • Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten;
 • Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen. Dit wordt onder andere gedaan door het gebruikmaken van schoonmaak- en vaatwasmiddelen met een milieukeurmerk (EU Ecolabel, EcoCert);
 • Beperken van verpakkingsmateriaal door middel van het minimaliseren van monoverpakkingen bij, vleeswaren, kaas, yoghurt, muesli, cornflakes, koffiekoekjes, crackers en beschuit;
 • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend. Door het ondertekenen van de duurzaamheidsverklaring geeft de leverancier aan dat hij zich inzet voor verantwoord ondernemen en een duurzame samenwerking;
 • Informeren naar duurzame bouwmaterialen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie;
 • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals Europees Ecolabel, Nordic Swan of Blaue Engel, FSC of PEFC mits deze ECF/TCF;
 • Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (papier en karton, glas, plastic, cartridges en toners, mobiele telefoons);
 • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen);
 • Waterbesparende maatregelen toepassen door bij de douches een maximale doorstroming van 9 liter per minuut, bij de kranen 6 liter per minuut en bij de toiletten 6 liter per spoeling te realiseren. Om deze doorstroming te realiseren worden water doorstroombegrenzers ingekocht;
 • Bij aanschaf van nieuwe apparatuur wordt de voorkeur geven aan energiezuinige en waterbesparende apparatuur;
 • Het inkopen van groene stroom en gas dat wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting.

We zijn even niet bereikbaar…

Vanwege werkzaamheden zijn wij op dinsdag 2 mei tussen 10.30 en 12.30 uur telefonisch niet bereikbaar.

Na 12.30 uur kun je ons weer bereiken of stuur een mail naar info@kontaktderkontinenten.nl, dan komen wij er zo snel mogelijk bij je op terug.

Excuus voor het ongemak!