GESCHIEDENIS

Kontakt der Kontinenten is in 1961 ontstaan uit het vroegere Missiehuis Sint Jan. Het missiehuis was van 1924 tot 1960 een kleinseminarie van de missiecongregatie SVD (Societas Verbi Divini – Gezelschap van het Goddelijk Woord). Jongens begonnen intern hun gymnasiale studie in het kader van vorming en opleiding tot priester-missionaris. Van hen sloten er 135 hun vorming af met filosofisch-theologische studies en de priesterwijding. Een groot deel werd als missionaris uitgezonden naar verschillende continenten. Het wapen van de SVD is nog te zien bij het trappenhuis in de hal. In 1961 werd Centrum Kontakt der Kontinenten opgericht.

In 1989 kocht de Stichting Kontakt der Kontinenten het gehele gebouw inclusief het omliggende terrein. Na diverse renovaties en uitbreidingen diende zich in 1999 een nieuwe uitdaging aan. Het slotklooster Cenakel, bewoond door de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, kwam vrij. De zusters, inmiddels gering in aantal, konden het grote gebouw niet meer beheren, verlieten het gebouw en zetten elders de traditie voort. In 2000 heeft Kontakt der Kontinenten de poorten van Klooster Cenakel geopend.
Vandaag de dag bestaat Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten uit deze beide unieke gebouwen.

Het missiehuis sint jan:

  • Een historisch pand waarvan het eerste deel dateert uit 1926 en de kapel werd aangebouwd in 1935.
  • Ontworpen door architect A.J. Kropholler.
  • In het trappenhuis is de historische ontwikkeling fraai weergegeven in een glas-in-loodraam dat gemaakt is door Wim van Woerkom.
  • De fraaie kapel is uitgevoerd met veel glas-in-loodramen.
  • Veel kunst van diverse kunstenaars, zoals Hans Landsaat, Henri Plaat, Theo Kuyper en Theo van der Hoeven.

Het klooster cenakel

  • Een gemeentelijk monument dat dateert uit 1939.
  • Architect: Joseph Franssen.
  • De Ceciliakapel houdt met prachtige wandschilderingen van Joan Collette de herinnering aan vroeger levend.
  • Door het gehele gebouw is een permanente expositie van een werk van de kunstenaar Jan van der Pol (Aalsmeer, 1949) te bezichtigen. Dit werk (IUOEYA BGF X ZNQD VCSP KWTRL HM) omvat 195 linoleumsneden die samen één beeldende totaliteit, één onafhankelijk kunstwerk vormen dat gebaseerd is op de Hiëroglyphica van Horapollo.

Kontakt der Kontinenten wil mensen actief en bewust deel laten nemen aan een multiculturele en mondiale samenleving en houdt zich bezig met thema’s die in de internationale samenleving van belang zijn: burgerschap, religie, internationale samenwerking, integratie en milieu. Het gaat steeds om maatschappelijk verantwoord ondernemen.