WERELDSE GASTVRIJHEID
3 conferentiezalen - 2 historische gebouwen - 25 vergaderzalen - 131 hotelkamers - 1 grote bostuin

Kinderen aan zet in een veranderende wereld

Inspiratiedag: kinderen & mondiaal burgerschap

Hoe kunnen we kinderen verantwoorde wereldburgers laten voelen en hun positie en stem betrekken in het mondiale debat? Dat was de vraag die centraal stond op de inspiratiemiddag over kinderen en mondiaal burgerschap op 6 maart georganiseerd door Kontakt der Kontinenten en NCDO. ‘Want,’ zo sprak Dick Wijte, directeur van Kontakt der Kontinenten, ‘het is van steeds groter wordend belang om kinderen op te voeden tot mondiale burgers.’

Na het warme welkom van Dick Wijte, nam Frans van den Boom, directeur van NCDO, het woord. ‘Slechts acht procent van de Nederlandse kinderen uit groep 6, 7 en 8 vindt dat het de goede kant op gaat met de wereld. Tegelijkertijd vermindert het verantwoordelijkheidsgevoel onder deze groep kinderen met het jaar.’ Op basis van deze onderzoeksresultaten van NCDO benadrukte Van den Boom het belang van een zogenaamd geschoold mondiaal bewustzijn.

Maar de wereld waarin kinderen nu leven wordt door globalisering en technologie steeds kleiner en verandert nog altijd in rap tempo. Om deze veranderingen in kaart te brengen nam Alexander Kohnstamm, directeur van branchevereniging Partos, het publiek mee op een beeldende reis door de tijd. Een reis die hij afsloot met de woorden dat burgers verantwoordelijkheid dragen voor een eerlijke en duurzame wereld.

Maar hoe kunnen we de jongere generatie opvoeden tot mondiale burgers? Volgens Madelon Cabooter van UNICEF is het sleutelwoord participatie: ‘Blijf dicht bij de belevingswereld van jongeren en geef hen de tools en vaardigheden waar zij zelf verder mee kunnen.’

Van luisteren naar inspireren

Na de woorden van de sprekers, was de rest van de middag het publiek aan zet om in een vijftal workshops elkaar wederzijds te inspireren. Een rijk scala aan achtergronden –  vanuit het onderwijs, de ontwikkelingssector, de financiële wereld en de wetenschap – kleurde de workshop sessies.

In de eerste workshop van Jeroen van der Zant gingen de deelnemers in groepen aan de slag: hoe mondiaal burgerschap te verankeren in de school. Een holistische benadering, gedreven leraren en een verscheidenheid aan methodieken zijn van belang, terwijl het huidige schoolsysteem gericht op resultaten een belangrijke uitdaging blijkt.

Josje van der Grift liet de deelnemers in haar workshopsessie ‘Framing en Beeldvorming’ een verscheidenheid aan foto’s en filmpjes ervaren. Van belang is om met de boodschap aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, die hun beeldvorming baseren op interpretatie en evaluatie en veel minder op feiten.

Irene de Goede en Liesbeth Schouten namen de groep in vogelvlucht mee door het concept wereldburgerschap. Zo is samsam sinds de jaren zestig veranderd in lijn met het bredere ontwikkelingsdenken in Nederland: van solidariteit tot wereldburgerschap. Hoe blikten de deelnemers terug op hun eigen jeugd: voelden zij zichzelf als kind wereldburger? En hoe is dat anno nu?

Eva Rootmensen vertelde in haar workshop ‘Kinderspel!’ meer over games ter bevordering van mondiaal burgerschap en liet de deelnemers zelf de Earth Charter game spelen. Ook in de workshop van Henrik Looij van EyeOpener Works ging het om de ervaring. Middels creatieve bewegingsoefeningen beleefden de deelnemers de toegevoegde waarde van beweging voor het stimuleren van mondiaal burgerschap onder kinderen.

Onder het genot van een prachtige culinaire reis door acht wereldgangen kon iedereen zijn of haar opgedane inspiratie delen. Een smaakvol einde van een inspirerende dag.

Céline Hoeks
Onderzoeker bij NCDO

Deel dit bericht:

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten logo