Onze geschiedenis

1924

De missiecongregatie het Gezelschap van het Goddelijk Woord (ook wel Missionarissen van Steyl of paters SVD genoemd), koopt het perceel Buitenplaats Hoog en Wel, met daarop villa Eikenhorst, het huidige Cenakel.

1925

Start van de middelbare school en kleinseminarie. Start van de bouw van Missiehuis Sint Jan dat in 1926 in gebruik wordt genomen.

1939

De slotzusters Dienaressen van de Heilige Geest van de altijddurende aanbidding, ook wel roze zusters genoemd, nemen het nieuw gebouwde Cenakel in gebruik als klooster.

1954

Het kleinseminarie krimpt omdat eindexamenleerlingen naar Deurne gaan voor de afronding van hun opleiding.

1961

Het kleinseminarie van de paters SVD gaat dicht. De paters stichten het vorming- en ontmoetingscentrum Kontakt der Kontinenten (KdK). Ze noemen het met enige bravoure 'een jubileumgeschenk aan het Nederlandse volk'....

1968

De directie besluit aan zalenverhuur te doen en langzaam verdwijnen in allerlei functies de religieuzen en worden betaalde 'leken' aangenomen. Op 19 mei brandt de bovenverdieping van Missiehuis Sint Jan af, waarna de etage volledig vernieuwd wordt.

Toon meer

Missiehuis Sint Jan

• 1924: aankoop grond voor de bouw van Missiehuis Sint Jan door de paters SVD, Societas Verbi Divini, het Gezelschap van het Goddelijk Woord.
• 1926: de bouw is klaar en het gebouw wordt als gymnasium en kleinseminarie in gebruik genomen. Tot die tijd woonden de studenten in villa Eikenhorst, waar nu Klooster Cenakel staat.
• 1935: uitbreiding van het pand met de kapel, ontworpen door architect A.J. Kropholler (1881-1973). Het ronde glas-in-loodraam is van Dom van der Mey (orde Sint Benedictus), alle andere ramen zijn later ontworpen en gemaakt door Wim van Woerkom.
• In het trappenhuis naar de voormalige kapel is in het glas in lood Arnold Jansen (1837-1909) te zien. Hij was de grondlegger van drie congregaties: missiepaters SVD, de missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest en de slotzusters Dienaressen van de Heilige Geest van de altijddurende aanbidding.

Klooster Cenakel

• In de jaren dertig bestemden de paters het stuk grond met villa Eikenhorst voor de slotzusters Dienaressen van de Heilige Geest van de altijddurende aanbidding.
• In 1939 betrokken de zusters het klooster dat ontworpen was door architect J. Franssen.
• In 1956 werd een zijvleugel aangebouwd in dezelfde bouwstijl.
• In de kapel zijn muurschilderingen van de hand van Joan Collette te bezichtigen: op de muren heiligen en in de halfronde koorabsis de duif van de Heilige Geest met de zeven gevleugelde deugden; Religio-godsdienst, Fortitudo-kracht, Intellectus-verstand, Sapientia-wijsheid, Consilium-goede raad, Scientia-wetenschap en Timor Dei-godvrezendheid.
• Bij de entree is een schildering te zien met de ‘uitstorting’ van de Heilige Geest; een duidelijke verwijzing naar de naam Cenakel: de ruimte waar naar verluidt Christus en zijn discipelen het laatste avondmaal gebruikten én de ruimte waar de neerdaling van de Heilige Geest plaatsvond.

We zijn even niet bereikbaar…

Vanwege werkzaamheden zijn wij op dinsdag 2 mei tussen 10.30 en 12.30 uur telefonisch niet bereikbaar.

Na 12.30 uur kun je ons weer bereiken of stuur een mail naar info@kontaktderkontinenten.nl, dan komen wij er zo snel mogelijk bij je op terug.

Excuus voor het ongemak!