WERELDSE GASTVRIJHEID
3 conferentiezalen - 2 historische gebouwen - 25 vergaderzalen - 131 hotelkamers - 1 grote bostuin

VIDEO IMPRESSIE   

Algemene voorwaarden

Optionele reservering
Optionele reserveringen kunnen door u geplaatst worden en blijven voor een nader overeen te komen periode van kracht. Indien wij gedurende de optieperiode een tweede aanvraag krijgen, zullen wij contact met u opnemen of u gebruik wilt maken van de optie.

Definitieve reservering
Wanneer u een reservering maakt, ontvangt u een schriftelijke offerte. Deze offerte ontvangen wij graag voor akkoord ondertekend retour, waardoor uw reservering definitief wordt.

Prijzen
Al onze prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Annuleringsvoorwaarden
Voor annuleringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze worden op verzoek toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Bij annulering van de gehele of gedeeltelijke bijeenkomst is verschuldigd:
– tot 3 maanden voor aanvang: geen kosten
– tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de totale kosten
– tot 1 maand voor aanvang: 35% van de totale kosten
– tot 2 weken voor aanvang: 60% van de totale kosten
– tot 1 week voor aanvang: 85% van de totale kosten
– minder dan 7 dagen voor aanvang: 100% van de totale kosten
Bij annulering van individuele deelnemers:
Het in het reserveringscontract vermelde aantal deelnemers is uitgangspunt voor de voorbereidingen en berekening. Tot 10 dagen voor aanvang mag u kosteloos 10% afwijken van het in het contract vermelde aantal. Bij een afwijking van meer dan 10% gelden bovenvermelde annuleringsvoorwaarden. Uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het definitieve aantal aan de afdeling reserveringen doorgegeven. Dit aantal geldt als minimumbasis voor facturatie.

Voorschot- en betalingsvoorwaarden
Voor bijeenkomsten boven de € 5.000,- vragen wij een aanbetaling die 14 dagen voor aanvang betaald dient te zijn. De aanbetaling bedraagt 75% van de reserveringswaarde. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering gebracht worden op de eindfactuur. De eindfactuur wordt na afloop van de bijeenkomst toegezonden. Wij verzoeken u dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op onze bankrekening.
IBAN: NL39 RABO 0144 2628 94;
BIC: RABONL2U;
BTW-nummer: NL8154.26.550.B01;
KvK Gooi en Eemland: 32112777.
Indien betaling niet binnen 30 dagen plaatsvindt, wordt over het factuurbedrag de wettelijke rente, ex artikel 6:120 BW, in rekening gebracht. Alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de debiteur, indien niet tijdig wordt betaald. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag en tenminste € 30,00.

Annuleringsfonds
U kunt de keuze maken om deel te nemen aan ons annuleringsfonds. Opgave voor deelname aan het annuleringsfonds kan tot uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het evenement. De fondsbijdrage bedraagt 6% van de reserveringswaarde zoals vermeld op de overeenkomst plus € 10,00 administratiekosten. De voorwaarden van ons annuleringsfonds worden op verzoek toegezonden.

Aansprakelijkheid
Contractant is gehouden tot vergoeding van schade, door de contractant, c.q. diens deelnemers toegebracht aan gebouwen en inventaris van Kontakt der Kontinenten.
Kontakt der Kontinenten is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de goederen of vervoermiddel(en) van de contractant c.q. diens deelnemers.

Download de algemene voorwaarden