WERELDSE GASTVRIJHEID
3 conferentiezalen - 2 historische gebouwen - 25 vergaderzalen - 131 hotelkamers - 1 grote bostuin

Inspiratiedag Perspectief op de Vluchtelingencrisis

Inspiratiedag 2015

Op maandag 30 november 2015 was de inspiratiedag “Perspectief op de Vluchtelingencrisis, hoe kan ik helpen?”, een initiatief van Kontakt der Kontinenten en Save the Children Nederland.

Tijdens de inspiratiedag vroegen wij aandacht voor de actuele vluchtelingencrisis. We lezen er iedere dag over in de krant en we zien schrijnende situaties op televisie, maar er is onvoldoende bewustzijn in de maatschappij over de impact van deze humanitaire crisis.

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, schetste de context van de crisis. In aansluitende breakoutsessies werd stevig gediscussieerd over hulp in noodsituaties; opvang van vluchtelingen in de eigen regio versus opvang in Nederland; het vormen van partnerschappen;  hoe in actie te komen en het kanaliseren van lokale initiatieven. Tijdens de netwerkborrel en walking dinner werd nog lang nagepraat over de thema’s.

Bekijk het videoverslag van de inspiratiedag.

Hoe kan ik helpen?

Tijdens de dag bleek dat veel aanwezigen worstelen met het idee ‘iets’ te willen doen voor vluchtelingen in Nederland, maar geen gehoor en bodem vinden voor hun goede wil of initiatieven. Een antwoord hierop is mogelijk de nieuwe coalitie “Kinderen op de vlucht” waarin War Child, UNICEF Nederland en Save the Children vanaf 15 december 2015 samenwerken in Nederland. Begin 2016 worden de selectiecriteria bekend gemaakt waaraan een vrijwilliger moet voldoen. Als u geïnteresseerd bent raden wij u aan om de websites van de coalitiepartners in de gaten te houden.

De kracht van dromen

Op 30 november werd informeel de tentoonstelling “De kracht van dromen” met foto’s van Chris de Bode geopend. Deze serie van 21 foto’s met de verbeelding van kinderdromen zal voor onbepaalde tijd bij Kontakt der Kontinenten tentoongesteld worden. Twaalf foto’s zijn geselecteerd en zijn verkrijgbaar als ‘droomkalender’ en te bestellen à € 10,00 door een mail te sturen naar actie@savethechildren.nl

Help is coming

Video met een introductie door de Britse acteur Benedict Cumberbatch. Hij citeert uit het gedicht Home van Warsan Shire:
“no one leaves home unless
home is the mouth of a shark
you only run for the border
when you see the whole city running as well

you have to understand,
that no one puts their children in a boat
unless the water is safer than the land …”

Deel dit bericht:

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten logo