Stiltecentrum

Stiltecentrum

Tijdens een intensieve training of bijeenkomst kunt u de behoefte hebben om u even terug te trekken. In Missiehuis St. Jan bevindt zich een stiltecentrum, een ruimte waar u in alle rust kunt mediteren of een moment van bezinning kunt hebben.

Het stiltecentrum is ontworpen en gemaakt door Jack de Valk, architect en geestelijk verzorger. Voor een stiltecentrum benut Jack de Valk de filosofie van de 'agora' (het Griekse woord voor markt): de open plaats met ruimte voor de ziel. Een aantal gedachtes die hij over een stiltecentrum heeft, zijn:

  • In contrast met het gewone interieur behoeft het stiltecentrum qua interieur een eigen identiteit, bijvoorbeeld in vormgeving, met speciale verlichting, karakteristieke kleuren, stevige vloer, duidelijke wanden en meubilair. Er is een balans nodig tussen te luxueus en kloosterachtig.

  • De ruimte van het stiltecentrum dient een focus of concentratie-punt te hebben. Terwille van een rustige sfeer moet een veelheid aan devotionalia, bloemen, planten en functionele meubilering vermeden worden. De ruimte moet leeg zijn en aldus open voor individuele gedachten, mijmering, bezinning en meditatie.

  • Als er passende ruimte beschikbaar is kan differentiatie aangebracht worden door eigen accentruimtes voor bijvoorbeeld christelijke meditatie of devotie, islamitisch gebed, joods lemen, humanistische introspectie etc. Dit echter altijd in open relatie met elkaar: één open ruimte beduidt solidariteit, tolerantie en respect ter bevordering van inter-culturaliteit.

  • Op paradoxale wijze duiden archetypische symbolen altijd heil en onheil aan. Water staat voor frisheid & ten ondergaan: doop en reinigingsrituelen hebben ermee te maken. Vuur staat voor warmte, licht & vernietiging: Mekka, Paaskaars, wierook. Ruimte geeft & beneemt je de adem. Bedenk dat de aanwezigheid van symbolen een eenduidige interpretatie kan veroorzaken, die wenselijk kan zijn of juist niet…

  • Het stiltecentrum is geen kerk, kapel, moskee, tempel of sjoel, maar een open ruimte voor individuele mensen. Zij kunnen zich zowel laven uit eigen bronnen, als zich verrijken met die van anderen. Het centrum is 24 uur per dag en 7 dagen per week open, en behoort niet multifunctioneel gebruikt te worden.