Kinderen en Mondiaal Burgerschap


Kinderen en mondiaal burgerschap, perspectieven op de wereld

Hoe kunnen we kinderen zich verantwoorde wereldburgers laten voelen en hun positie en stem betrekken in het mondiale debat? Deze vraag stond centraal op de inspiratiemiddag over kinderen en mondiaal burgerschap die op 6 maart georganiseerd werd door NCDO en Kontakt der Kontinenten.

Na woorden van welkom door de directeuren van NCDO en Kontakt der Kontinenten volgden twee boeiende inleidingen. Alexander Kohnstamm, directeur van branchevereniging Partos, nam het publiek mee op een beeldende reis door de tijd. Een reis die hij afsloot met de woorden dat burgers verantwoordelijkheid dragen voor een eerlijke en duurzame wereld.Maar hoe kunnen we de jongere generatie opvoeden tot mondiale burgers? Volgens Madelon Cabooter van UNICEF is het sleutelwoord participatie: Blijf dicht bij de belevingswereld van jongeren en geef hen de tools en vaardigheden waar zij zelf verder mee kunnen.

Hierna was het publiek aan zet om in een vijftal workshops elkaar wederzijds te inspireren. Een rijk scala aan achtergronden - vanuit het onderwijs, de ontwikkelingssector, de financiële wereld en de wetenschap - kleurde de workshopsessies.

De middag werd culinair afgesloten met een reis rond de wereld in acht gerechten. Er was volop gelegenheid voor iedereen om de opgedane inspiratie te delen. Een smaakvol einde van een inspirerende dag.

Op de website van NCDO kunt u ook een impressie van de dag lezen.