Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Iedereen heeft belang bij het creëren van duurzaamheid. Medewerkers, gasten, klanten, leveranciers, maar met name ook de generaties na ons die de aarde ook nodig hebben om op en van te leven.

De bijzonder aangename groei van welvaart, de razendsnelle veranderingen van het agrarisch tijdperk naar industrialisatie, naar mobiliteit, naar ICT heeft in ruim 100 jaar onze aarde "op zijn kop gezet". De miljarden mensen op aarde gebruiken heel veel grondstoffen om onze huidige welvaartsstand te bereiken en te behouden. De demografische vooruitzichten zijn, dat we in 2050 een wereldbevolking hebben van circa 10 miljard mensen.De bevolking in de derdewereldlanden krijgen meer welvaart (Afrika, Azië en Zuid Amerika). De medische- en biomedische ontwikkelingen zullen leiden tot langere levensduur en minder kindersterfte. De grondstoffen, voedingsmiddelen en vooral ook de hoeveelheid water die nodig zal zijn voor deze "explosie" hebben wij niet voldoende op deze aarde. We zullen daarom collectief zuiniger moeten omgaan met wat wij nu nog hebben: energie, water, hout/ bossen en een bepaalde politieke en militaire stabiliteit in de wereld.Wij beseffen, dat wij als conferentiehotel raakvlakken hebben met diverse industrieën die het milieu behoorlijk belasten:

  • De gastvrijheidsindustrie: hotels, restaurants, bars etcetera. Eén van de grootste industrieën qua werkgelegenheid en dus ook qua vervuiling door transport, energieverbruik, vuilproductie en met name ook waterconsumptie;
  • De luchtvaartindustrie: veel reizigers die een vliegtuigstoel bezetten hebben een hotelovernachting nodig;
  • De Transportsector: nationale maken vaak gebruik van hun auto, internationale gasten gebruiken taxi’s en bussen en alles wat wij gezamenlijk consumeren komt en gaat per leveranciertransport van en naar deze drie industrieën, of maakt er gebruik van.

Door het hebben van het Gouden GreenKey duurzaamheidskeurmerk, laten wij zien dat we een actieve bijdrage leveren aan duurzaamheid. Hierbij concentreren wij ons niet uitsluitend op het milieu, energie en CO2 uitstoot, maar op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een veel bredere context. De doelstelling van Stichting Kontakt der Kontinenten is om mensen te interesseren voor mondiale vraagstukken, hen bewust te maken van hun wereldburgerschap en om hen te bewegen een bijdrage te leveren aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving. Kontakt der Kontinenten Training & Advies verzorgt in het kader van wereldburgerschap cursussen, trainingen en conferenties. Met onze structurele bijdrage aan waterprojecten van Stichting FairWater en Jointhepipe.org helpen we om het milieu te sparen en om mensen in ontwikkelingsgebieden van schoon drinkwater te voorzien. Wij streven naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fairtrade-, bio-gecertificeerde- en/of streekproducten te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Wij willen bewustwording creëren bij onze gasten en relaties, middels informatie die beschikbaar is op onze hotelkamers en op onze website en we nemen onze MVO-doelstellingen mee in presentaties naar (potentiële) relaties.