Geschiedenis

Geschiedenis

Kontakt der Kontinenten is in 1961 ontstaan uit een initiatief van de missiepaters SVD (Societas Verbi Divini, of Missionarissen van het Goddelijk Woord). Die hadden van 1924 tot 1961 in het toenmalige Missiehuis Sint Jan een klein seminarie: een internaat met gymnasiumopleiding als begin van de priesteropleiding voor jongens. Door het teruglopende aantal leerlingen werd het seminarie gesloten en werd begonnen met het geven van meerdaagse cursussen en trainingen aan missionarissen en jongeren.

In de loop der jaren is het gebouw steeds aangepast aan de eisen van de tijd. Van slaapzalen en vierpersoonskamers met douches en toiletten op de gang heeft het zich ontwikkeld tot het moderne driesterrenconferentiehotel van nu. In het jaar 2000 is het naast gelegen Klooster Cenakel door Kontakt der Kontinenten gekocht en ingericht als onderdeel van het conferentiehotel. Klooster Cenakel was tot medio 1999 het klooster van de zusters van de congregatie 'Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding'.

Vandaag de dag bestaat Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten uit deze beide unieke gebouwen.

Het Missiehuis Sint Jan:

  • Een historisch pand waarvan het eerste deel dateert uit 1926 en de kapel werd aangebouwd in 1935.
  • Ontworpen door architect A.J. Kropholler.
  • In het trappenhuis is de historische ontwikkeling fraai weergegeven in glas in lood dat gemaakt is door Wim van Woerkom.
  • De fraaie kapel is uitgevoerd met veel glas in lood.
  • Veel kunst van diverse kunstenaars, zoals Hans Landsaat, Henri Plaat, Theo Kuyper en Theo van der Hoeven.

Het Klooster Cenakel:

  • Een gemeentelijk monument dat dateert uit 1939.
  • Architect: Joseph Franssen.
  • De Ceciliakapel houdt met prachtige wandschilderingen van Jean Collete de herinnering aan vroeger levend.
  • Door het gehele gebouw is een permanente expositie van een werk van de kunstenaar Jan van der Pol (Aalsmeer, 1949) te bezichtigen. Dit werk (IUOEYA BGF X ZNQD VCSP KWTRL HM) omvat 195 linoleumsneden die samen één beeldende totaliteit, één onafhankelijk kunstwerk vormen dat gebaseerd is op de Hiëroglyphica van Horapollo.

Kontakt der Kontinenten Training & Advies verzorgt sinds 2001 de inburgeringscursussen voor geestelijke bedienaren in opdracht van het Ministerie van VROM.

Kontakt der Kontinenten wil mensen actief en bewust deel laten nemen aan een multiculturele en mondiale samenleving en houdt zich bezig met thema's die in de internationale samenleving van belang zijn: burgerschap, religie, internationale samenwerking, integratie en milieu. Het gaat steeds om maatschappelijk verantwoord ondernemen.50 jaar Kontakt der Kontinenten